Český červený kříž 500Kč

Český červený kříž 500Kč

Český červený kříž působí v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Hlavní okruhy činnosti ČČK jsou stanoveny v Zákoně o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, dále pak ve Stanovách ČČK.

 

 

 

Nejdůležitější činnosti jsou shrnuty na následujícím obrázku.

 

http://www.cervenykriz.eu

(30% dotace od Cart4Future)

350b

© 2010-2017 Cart4Future s.r.o.