Bonusový program

Udělejte radost někomu, kdo si to zaslouží. Dárkové poukazy je možné zakoupit a uplatnit na jakékoliv zboží na prodejnách Sportisimo.

200b

USB flash disk 16GB

200b

Již 40 let se Greenpeace, organizace tvořená lidmi jako jste Vy, zasazuje o ochranu přírody a životního prostředí.

Pro zachování nezávislosti v našich postojích a činech, nepřijímáme žádné finanční dary od států, politických stran ani firem. Veškeré financování závisí čistě na podpoře jednotlivců a proto je práce Greenpeace možná jen díky lidem, kteří nechtějí nečinně přihlížet, ale chtějí něco změnit.

Podpořte i Vy činnost Greenpeace a staňte se tak členem skupiny lidí, kterým není osud naší planety lhostejný. Nejvýhodnějším způsobem podpory je podpora pravidelná, která nám umožní plánovat systematickou práci na projektech a kampaních.

http://www.greenpeace.org/czech/cz/

250b

USB flash disk o velikosti 32GB

255b

KOSS sluchátka KEB/6i pecky,černé,doživotní záruka

295b

Dar ve výši 300Kč Občasnkému sdružení na ochranu zvířat Toulavé Tlapky.

300b

Adventistická nadace pro pomoc a rozvoj je nezisková humanitární organizace, která si klade za cíl přispívat svou činností ke zvyšování úrovně života a zdraví obyvatel, a to jak v  ČR, tak v ostatních zemích, které potřebují pomoc. Podporuje osvětovou činnost s důrazem na výchovu dětí a mládeže k sociálnímu cítění, boji proti rasismu, náboženské nesnášenlivosti, a to v jakékoli formě. Zaměřuje se na poskytování a koordinaci rychlé pomoci při řešení krizových situací, které jsou důsledkem živelných katastrof, rasových nebo politických problémů na celém světě bez ohledu na rasovou, etnickou, politickou nebo náboženskou příslušnost. Podílí se také na zmírňování následků mezinárodních konfliktů a občanských válek v oblasti materiální, sociální, duševní a duchovní.

Nadace ADRA úzce spolupracuje s mezinárodní nepolitickou humanitární organizací s názvem Adventist Development and Relief Agency (ADRA) s  celosvětovou působností se sídlem ve Washingtonu D.C. a to především prostřednictvím evropské pobočky ADRA se sídlem v Bernu. Tato nezávislá humanitární organizace byla založena v USA roku 1956 Církví adventistů sedmého dne. V současné době má přes 120 poboček v různých státech světa.

 

 

http://www.adra.cz

 

300b

Malé reproduktory k PC

350b

USB flash disk  64GB. Malé rozěmry.

380b

Florbalovou hůl FOX 35 ROUND SB doporučujeme hráčům a hráčkám žákovských kategorií. Předzahnutá čepel G-1 zaručuje skvělou kontrolu míčku. Samozřejmostí je certifikace pro soutěžní utkání.

atraktivní design

kulaté držení

kvalitní materiál

400b

Český červený kříž působí v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Hlavní okruhy činnosti ČČK jsou stanoveny v Zákoně o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, dále pak ve Stanovách ČČK.

http://www.cervenykriz.eu

500b

Elektronický dárkový poukaz Alza.cz

500b

Nadace Drop In vznikla na sklonku roku 1991 v souvislosti se změnou společenského systému a tím možností zřídit systém komplexní prevence a péče o uživatele nelegálních drog a jejich rodinné příslušníky, který by co nejlépe vyhověl daným potřebám.

Zakladatelé nadace MUDr.Jiří Presl a PhDr.Ivan Douda chtěli zřídit instituci,která by svojí činností navazovala na původní státní Středisko drogových závislostí FNII (kde oba pracovali od roku 1982 do roku 1991),ale byla by méně ovlivněna systémem státní drogové politiky,omezujícím doposud péči o závislé na čistě medicínský model.

Počátkem roku 1999 se nadace Drop In změnila v nový právní subjekt a sice Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN o.p.s., registrované nestátní zdravotnické zařízení. Pojetí a filozofie Drop In o.p.s. se zaměřují na ambulantní kontakt, první pomoc, poradenství a terapii drogových problémů v intenci tzv.HARM REDUCTION - tj.racionální snižování rizik,která z drogové problematiky jako celku vyplývají.Jako jedna z priorit sem spadá i prevence vůči HIV infekci mezi osobami,které si drogu aplikují intravenózně = nitrožilně. Další prioritou Drop In o.p.s. jsou různé typy preventivní činnosti.

http://www.dropin.cz

500b

Verze oblíbené hry Activity Original, která je přizpůsobená dětem. Pojmy na kartičkách jsou kreslené s jasným popisem. Postavte dva týmy a nechejte děti si s touto hrou rozvíjet fantazii, vyjadřovací schopnosti a slovní zásobu. Hra je pro 2 a více hráčů.

500b

Sada 8 koulí na rekreační hraní s rodinou či přáteli. Tato sada je určená na hraní na měkkém povrchu (písek, tráva...)

Ideální na hru s rodinou nebo s přáteli, sada pro až 4 hráče.

550b

Do projektu se můžete přihlásit.

© 2022 Cart4Future s.r.o.