Bonusový program

Kompaktní 32 GB flashdisk s tělem malých rozměrů.

250b

Počet hráčů: 1+ Doporučený věk: od 4 let Doba hraní: 15+ min

250b

Český červený kříž působí v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Hlavní okruhy činnosti ČČK jsou stanoveny v Zákoně o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, dále pak ve Stanovách ČČK.

 

 

 

Nejdůležitější činnosti jsou shrnuty na následujícím obrázku.

 

http://www.cervenykriz.eu

(30% dotace od Cart4Future)

350b

Reproduktory Genius

350b

Nadace Drop In vznikla na sklonku roku 1991 v souvislosti se změnou společenského systému a tím možností zřídit systém komplexní prevence a péče o uživatele nelegálních drog a jejich rodinné příslušníky, který by co nejlépe vyhověl daným potřebám.

Zakladatelé nadace MUDr.Jiří Presl a PhDr.Ivan Douda chtěli zřídit instituci,která by svojí činností navazovala na původní státní Středisko drogových závislostí FNII (kde oba pracovali od roku 1982 do roku 1991),ale byla by méně ovlivněna systémem státní drogové politiky,omezujícím doposud péči o závislé na čistě medicínský model.

Počátkem roku 1999 se nadace Drop In změnila v nový právní subjekt a sice Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN o.p.s., registrované nestátní zdravotnické zařízení. Pojetí a filozofie Drop In o.p.s. se zaměřují na ambulantní kontakt, první pomoc, poradenství a terapii drogových problémů v intenci tzv.HARM REDUCTION - tj.racionální snižování rizik,která z drogové problematiky jako celku vyplývají.Jako jedna z priorit sem spadá i prevence vůči HIV infekci mezi osobami,které si drogu aplikují intravenózně = nitrožilně. Další prioritou Drop In o.p.s. jsou různé typy preventivní činnosti.

http://www.dropin.cz

 

(30% dotace Cart4Future)

350b

USB flash disk KINGSTON 64GB. Malé rozěmry.

400b

Velmi příjemný a měkký na dotek, vyrobený z vysoce kvalitních laminátových syntetických materiálu PU.

410b

Každá panenka představuje skutečné dítě, které bude v

420b

Adventistická nadace pro pomoc a rozvoj je nezisková humanitární organizace, která si klade za cíl přispívat svou činností ke zvyšování úrovně života a zdraví obyvatel, a to jak v  ČR, tak v ostatních zemích, které potřebují pomoc. Podporuje osvětovou činnost s důrazem na výchovu dětí a mládeže k sociálnímu cítění, boji proti rasismu, náboženské nesnášenlivosti, a to v jakékoli formě. Zaměřuje se na poskytování a koordinaci rychlé pomoci při řešení krizových situací, které jsou důsledkem živelných katastrof, rasových nebo politických problémů na celém světě bez ohledu na rasovou, etnickou, politickou nebo náboženskou příslušnost. Podílí se také na zmírňování následků mezinárodních konfliktů a občanských válek v oblasti materiální, sociální, duševní a duchovní.

Nadace ADRA úzce spolupracuje s mezinárodní nepolitickou humanitární organizací s názvem Adventist Development and Relief Agency (ADRA) s  celosvětovou působností se sídlem ve Washingtonu D.C. a to především prostřednictvím evropské pobočky ADRA se sídlem v Bernu. Tato nezávislá humanitární organizace byla založena v USA roku 1956 Církví adventistů sedmého dne. V současné době má přes 120 poboček v různých státech světa.

 

 

http://www.adra.cz

 

(30% dotace Cart4Future)

420b

Stolní ventilátor Sencor SFE 2320WH průměr 23cm

475b

Vaším cílem bude za 10 minut nasbírat co nejvíce karet. Pravidla pro 2 a více hráčů:

500b

V nylonovém pouzdře je sada 8 kusů chromovaných koulí, 1 dřevěný jack a měřidlo.

505b

Stereo sluchátka Philips. HiFi sluchátka pro přehrávače hudby, počítač, TV či klávesy.

550b

Peach skartovacka - PS400-15 , Velký dokument podává pro efektivní skartování dokumentu Strip Cut, max. 6 listu - KP z produkce PEACH. Dlouhá životnost a mnoho funkcí. Prísnejší Švýcarský systém řízení jakosti zajištuje maximální výkon a špickovou technologii pro Vaši kancelár.

- Počet listů: : max. 5.

- Podavac listu: : A4.

- Kreditní karty: : No.

- CD/DVD: : No.

- Typ rezu: : Pruhový rez.

- Vyhovující pro: : Domácnost a kancelár

- Odpovídá mezinárodní úrovni zabezpecení

595b

Do projektu se můžete přihlásit.

© 2021 Cart4Future s.r.o.