informace o programu

Od února 2014 jsme navázali spolupráci s recyklačním programem Recyklohraní aneb ukliďme si svět, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků MŠ, ZŠ i SŠ v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem.

 

více informací naleznete na www.recyklohrani.cz

© 2010 Cart4Future s.r.o.