Podpořte organizaci Drop In 500Kč

Podpořte organizaci Drop In 500Kč

Nadace Drop In vznikla na sklonku roku 1991 v souvislosti se změnou společenského systému a tím možností zřídit systém komplexní prevence a péče o uživatele nelegálních drog a jejich rodinné příslušníky, který by co nejlépe vyhověl daným potřebám.

Zakladatelé nadace MUDr.Jiří Presl a PhDr.Ivan Douda chtěli zřídit instituci,která by svojí činností navazovala na původní státní Středisko drogových závislostí FNII (kde oba pracovali od roku 1982 do roku 1991),ale byla by méně ovlivněna systémem státní drogové politiky,omezujícím doposud péči o závislé na čistě medicínský model.

Počátkem roku 1999 se nadace Drop In změnila v nový právní subjekt a sice Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN o.p.s., registrované nestátní zdravotnické zařízení. Pojetí a filozofie Drop In o.p.s. se zaměřují na ambulantní kontakt, první pomoc, poradenství a terapii drogových problémů v intenci tzv.HARM REDUCTION - tj.racionální snižování rizik,která z drogové problematiky jako celku vyplývají.Jako jedna z priorit sem spadá i prevence vůči HIV infekci mezi osobami,které si drogu aplikují intravenózně = nitrožilně. Další prioritou Drop In o.p.s. jsou různé typy preventivní činnosti.

http://www.dropin.cz

500b

© 2010 Cart4Future s.r.o.