Český červený kříž 500Kč

Český červený kříž 500Kč

Český červený kříž působí v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Hlavní okruhy činnosti ČČK jsou stanoveny v Zákoně o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, dále pak ve Stanovách ČČK.

http://www.cervenykriz.eu

500b

© 2010 Cart4Future s.r.o.